skupščina AOPA - Združenja lastnikov letal in pilotov Slovenije

datum: 17.03.2016

kategorija: najave

AOPA Slovenije sklicuje skupščino Združenja lastnikov letal in pilotov Slovenije v petek, 25. 3. 2016 ob 18 uri, v konferenčni dvorani Aerodroma Ljubljana, d. d.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in sprejem dnevnega reda

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Poročilo predsednika o delu v letu 2015

4. Letno poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2015, poročilo nadzornega odbora, razprava in potrditev letnega poročila

5. Sprejem delovnega programa združenja

6. Razno

 

Vljudno vabljeni!

Predsednik

Peter Ravnak


ar©tur