Redna letna skupščina Aerokluba Gorica

datum: 11.05.2016

kategorija: najave

Spoštovani člani Aerokluba Gorica,

vabimo vas na redno letno skupščino »AEROKLUBA GORICA«, ki bo v
ČETRTEK, 12.05.2016 s pričetkom ob 19.00 uri v
POSLOVNI STAVBI SPINTEC, Polje 12, Šempeter pri Gorici.

Predlagan dnevni red:

 

1)Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije

2)Poročilo verifikacijske komisije

3)Sklepanje o dnevnem redu

4)Poročilo o delu v letu 2015

5)Predstavitev programa za leto 2016

6)Razprava na podano poročilo o delu in planih

7)Zlet

8)Pravilnik UL

9)Razno

 

 

Prosimo, da nam potrdite vašo prisotnost oziroma morebitno odsotnost.

 

V pričakovanju vaše udeležbe na skupščini vas lepo pozdravljam.

 

 

Lep letalski pozdrav.                                                             predsednik

                                                                                           Valter Faganelj


ar©tur