Izpit iz slovenske frazeologije

datum: 27.11.2016

kategorija: novice

Agencija za civilno letalstvo je izdelala spletni test znanja letalske
frazeologije v slovenskem jeziku, ki je namenjen pridobitvi oziroma
ohranitvi jezikovnega pooblastila.
Na spletni povezavi http://vfr.caa.si/ najdete vse informacije v zvezi s
pripravo na preverjanje in opravljanjem testa.

Obvestilo!

Agencija za civilno letalstvo je izdelala spletni test znanja letalske
frazeologije v slovenskem jeziku, ki je namenjen pridobitvi oziroma
ohranitvi jezikovnega pooblastila.
Na spletni povezavi http://vfr.caa.si/ najdete vse informacije v zvezi s
pripravo na preverjanje in opravljanjem testa.
Skladno z Operativno-tehnično zahtevo o uporabi in preverjanju znanja
slovenskega jezika v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 1/2016) morajo
imetniki licenc, ki imajo vpisano jezikovno pooblastilo za izvajanje
radiotelefonskih komunikacij v slovenskem jeziku in želijo to pooblastilo
ohraniti, opraviti preverjanje znanja standardne frazeologije za vizualno
letenje v slovenskem jeziku.
Dostop do spletnega testa bo omogočen do 31.12.2016, zato imetnike licenc z
jezikovnim pooblastilom za izvajanje radiotelefonskih komunikacij v
slovenskem jeziku pozivamo, da preverjanje znanja opravijo do takrat.
Po tem datumu bodo lahko imetniki opravljali test na Agenciji za civilno
letalstvo.

 


ar©tur