LETNA SKUPŠČINA AEROKLUBA

datum: 25.04.2018

kategorija: najave

VABILO NA SKUPŠČINO

Spoštovani,

Vabimo vas na redno letno skupščino »AEROKLUBA GORICA«, ki bo v
TOREK, 15.5.2018 s pričetkom ob 19.00 uri v
POSLOVNI STAVBI ARCTUR, Industrijska cesta 1, Nova Gorica

VABILO NA SKUPŠČINO

 

Vabimo vas na redno letno skupščino »AEROKLUBA GORICA«, ki bo v

TOREK, 15.5.2018 s pričetkom ob 19.00 uri v

POSLOVNI STAVBI ARCTUR, Industrijska cesta 1, Nova Gorica

 

Predlagan dnevni red:

 

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Sklepanje o dnevnem redu
  4. Poročilo o delu v letu 2017
  5. Predstavitev programa za leto 2018
  6. Razprava na podano poročilo o delu in planih
  7. Letna članarina, cene letenja, pristopnine
  8. Razno

 


ar©tur