Redna letna skupščina Aerokluba Gorica

datum: 02.04.2019

kategorija: najave

Vabimo vas na redno letno skupščino »AEROKLUBA GORICA«, ki bo potekala v TOREK, 16.4.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v POSLOVNI STAVBI ARCTUR, Industrijska cesta 1, Nova Gorica

 

AEROKLUB »GORICA«

p.p. 39

5290 Šempeter pri Gorici

 

                                                                                                          Datum : 2.04.2019

 

 

VABILO NA SKUPŠČINO

 

 Spoštovani,

 

Vabimo vas na redno letno skupščino »AEROKLUBA GORICA«, ki bo v

TOREK, 16.4.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v

POSLOVNI STAVBI ARCTUR, Industrijska cesta 1, Nova Gorica

 

 

Predlagan dnevni red:

 

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Sklepanje o dnevnem redu
  4. Poročilo o delu v letu 2018
  5. Predstavitev programa za leto 2019
  6. Razprava na podano poročilo o delu in planih
  7. Razno

 

 

Prosimo, da nam potrdite vašo prisotnost oziroma morebitno odsotnost.

 

V pričakovanju vaše udeležbe na skupščini vas lepo pozdravljam.

 

 

Lep letalski pozdrav.                                                             predsednik

                                                                                           Valter Faganelj


ar©tur